Sezon 2017 – 2018

Sezon 2017 był dla Nas niezwykle pracowity, przebadaliśmy kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych i przyczyniliśmy się do odkrycia kilu nowych do tej pory ukrytych pod warstwą humusu. Wyniki naszej pracy były różne od mało owocnych do niezwykle ciekawych. Odkryliśmy ślady osadnictwa pradziejowego od epoki neolitu po wczesne średniowiecze. Sezon 2018 spędziliśmy na pracy biurowej analizując i opisując efekty naszych wykopalisk. Jesienią 2018 roku przebadaliśmy osadę z okresu neolitu, kultury wstęgowej rytej niedaleko Rzeszowa gdzie odkryliśmy ślady posłupowe będące pozostałością po domach. 

Przed Nami Nowy Rok, nowe inwestycje, nowe badania i nowe tajemnice do odkrycia!!!