Podróż do II – III wieku n.e.

W lipcu przenieśliśmy się w czasie do okresu wpływów rzymskich aby zapoznać się bliżej z życiem i kulturą materialną ludzi z tego okresu. Zatrzymaliśmy się w osadzie kultury przeworskiej gdzie korzystając z ich gościnności mieliśmy możliwość zapoznania się z ich sposobem życia. Odkryliśmy ślady po zabudowie słupowej, wiele jam osadowych, kilka palenisk oraz piec do wypału ceramiki, w którego wnętrzu leżały jeszcze całe naczynia, tak jakby czekające aż ktoś je w końcu wyciągnie.