Oferta

Zapoznaj się z nasza ofertą!

• Chcesz się dowiedzieć, czy teren na którym planujesz inwestuję będzie wymagał zgody konserwatora zabytków?
• Stanowisko archeologiczne zlokalizowane jest w planie twojej inwestycji?
• Twoją inwestycję wstrzymał Wojewódzki Konserwator Zabytków?
• W miejscu planowanej inwestycji musisz przeprowadzić badania archeologiczne?
• Chcesz zlecić nadzór archeologiczny?
• Masz decyzję o nakazie przeprowadzenia nadzoru archeologicznego?
• Potrzebujesz konsultacji i opinii archeologa?

W zakres usług naszej firmy wchodzą:

 • nadzór archeologiczny podczas trwania inwestycji,
 • wyprzedzające i ratownicze badania wykopaliskowe,
 • archeologiczne badania rozpoznawcze (powierzchniowe, sondażowe),
 • badania archeologiczno – architektoniczne,
 • usługi geofizyczne georadarem i magnetometrem,
 • kwerendy archeologiczne i historyczne,
 • opracowania wyników badań terenowych oraz zabytków,
 • bezpłatne wyceny i konsultacje archeologiczne.