W świetle obecnych przepisów prawnych, każdy inwestor prowadzący prace ziemne lub budowlane na terenie objętym ochroną konserwatorską zobowiązany jest, zlecić wykonanie wyprzedzających inwestycję badań uprawnionemu i doświadczonemu archeologowi. Charakter i zakres badań archeologicznych wynika z opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pracownia Badań i Usług Archeologicznych ArchaiA istnieje od 2011 roku ale nasza kadra zdobywała doświadczenie podczas licznych badań wykopaliskowych Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na trasie autostrady A4 już od roku 2006. Zajmujemy się kompleksową obsługą archeologiczną inwestycji prowadzonych w strefie ochrony konserwatorskiej, przejmując jednocześnie odpowiedzialność za wszystkie niezbędne formalności począwszy od pomocy w przygotowaniu wniosku o wydanie pozwolenia na badania.

Wykonujemy wszelkiego rodzaju usługi archeologiczne. Prowadzimy badania i nadzory na terenach historycznych miast oraz na stanowiskach archeologicznych, które są zagrożone zniszczeniem w wyniku inwestycji budowlanych i przemysłowych takich jak budowa domów, hal, dróg, melioracji, układania kabli, gazociągów, wodociągów, kanalizacji, eksploatacji piasku i żwiru, a także na stanowiskach niszczonych przez procesy erozyjne i rolnictwo.

Działamy na terenie województwa podkarpackiego, ale jesteśmy także w stanie wykonać zlecenia na terenach województw ościennych i całego kraju. Dostosowujemy terminy badań do harmonogramu inwestycji, oferujemy atrakcyjne ceny z możliwością negocjacji, wystawiamy faktury VAT.