OFERTA


• Chcesz się dowiedzieć, czy teren na którym planujesz inwestuję będzie wymagał zgody konserwatora zabytków?
• Stanowisko archeologiczne zlokalizowane jest w planie twojej inwestycji?
• Twoją inwestycję wstrzymał Wojewódzki Konserwator Zabytków?
• W miejscu planowanej inwestycji musisz przeprowadzić badania archeologiczne?
• Chcesz zlecić nadzór archeologiczny?
• Masz decyzję o nakazie przeprowadzenia nadzoru archeologicznego?
• Potrzebujesz konsultacji i opinii archeologa?

Zajmiemy się tym!

W zakres usług naszej firmy wchodzą:


- nadzór archeologiczny podczas trwania inwestycji,
- ratownicze badania wykopaliskowe,
- archeologiczne badania rozpoznawcze (powierzchniowe, sondażowe),
- badania archeologiczno – architektoniczne,
- sondażowe odwierty archeologiczne,
- kwerendy archeologiczne i historyczne,
- opracowania wyników badań terenowych oraz zabytków,
- bezpłatne wyceny i konsultacje archeologiczne.

Współpracujemy z instytucjami naukowymi, placówkami muzealnymi oraz z urzędami konserwatorskimi.