KONTAKT


Pracownia Badań i Usług Archeologicznych „ARCHAIA”


mgr Grzegorz Płoskoń
ul. Wojska Polskiego 49
37 – 200 Przeworsk
woj. podkarpackie

BIURO RZESZÓW
ul. Władysława Grabskiego 98/77
35-312 Rzeszów
woj. podkarpackie

tel. +48 607 084 511
e-mail: pracownia.archaia@gmail.com

NIP: 794-165-98-87
REGON: 180710408